Struny dětem v Minoru
s radostí podporují

Školička Sámovka je alternativou mateřské školy pro děti ve věku 3–6 let žijící v náhradní rodině. Formou a obsahem vychází vstříc specifickým potřebám dětí, které jejich zážitky v raném věku mohou limitovat při vstupu do běžného kolektivního zařízení.

Školičku Sámovka podpoříte návštěvou dílničky Bájná zvířata.

VÍCE

Struny dětem v předchozích letech podpořily:

Spolek LOUTKY V NEMOCNICI se věnuje práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Již dvanáct let se zasazuje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčebnách. Loutky dokáží u nemocných dětí často víc než pilulky – vykouzlit úsměv, zaplašit stesk
po domově, pomoci na chvíli zapomenout na bolest a trápení. Prostřednictvím divadelních představení, her a písniček se snaží pomoci v procesu uzdravování a otevírat prostor ke hře a komunikaci o prožívané realitě… Ročně Loutky v nemocnici realizují více jak 400 návštěv nemocnic a léčeben
po celé České republice.

www.loutkyvnemocnici.cz

Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech, den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání, prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace. To je ZUŠ Open, celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru  po celé České republice.

Posláním Nadačního fondu Magdaleny Kožené, hlavního pořadatele ZUŠ Open, je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet  a podporovat.“

Magdalena Kožená

www.zusopen.cz

www.nfkozena.cz

Linka bezpečí je nejdéle fungující dětskou krizovou linkou v České republice. Na bezplatném telefonním čísle 116 111 poskytuje kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem a studentům, kteří se nacházejí v náročných životních situacích nebo řeší každodenní problémy a starosti. Obracet se na nás mohou také prostřednictvím e-mailu nebo chatu.
Linka bezpečí denně přijme 500 dětských hovorů.
Nejčastějšími tématy jsou vztahové problémy, závažná osobní témata, otázky sexuálního vyzrávání, šikana, týrání a sebepoškozování.
Linka bezpečí současně provozuje Rodičovskou linku určenou nejen rodičům, ale všem dospělým se starostí o dítě..

www.linkabezpeci.cz