Struny dětem v Minoru se konají pod záštitou radní hl. m. Prahy pro kulturu Hany Třeštíkové.

Struny dětem v Minoru děkují hl. m. Praha za podporu v rámci víceletých grantů ve výši 540 000 Kč.

spolupořadatelé

hraví partneři

za finanční podpory

partner dílniček

Open air festivalu Struny dětem ve Ville Pellé finančně podpořila MČ Praha 6.

parťáci hravých zón

speciální poděkování

hlavní mediální partner

mediální partneři