Vážení příznivci Strun dětem,

pořadatel míní, covid mění. Festival jsme letos přeplánovali dokonce 2x, ale neměli jsme štěstí. Zdraví je přednější. Těšíme se, že se uvidíme osobně při nadcházejícím ročníku. Peníze za vstupenky vám vrátíme a zároveň doufáme, že se uvidíme osobně při nadcházejícím ročníku.


INFORMACE KE VRACENÍ VSTUPENEK

Vstupné za zrušená představení Vám vrátíme do 30 dnů po zaslání potřebných dokladů na e-mail vstupenky@strunydetem.cz. Co od Vás pro vrácení částky za zakoupené jednotlivé vstupenky potřebujeme doložit?

PŘI ONLINE PLATBĚ
Potřebujeme scan nebo pdf původních e-vstupenek, které jste obdrželi e-mailem a číslo účtu, ze kterého byla platba provedena, a na který bude částka vrácena zpět.

FYZICKY ZAKOUPENÉ VSTUPENKY NA POKLADNĚ DIVADLA MINOR (jedná se o výměnu do Švandova divadla)
Prosíme o zaslání náhradních e-vstupenek nebo skenu původně zakoupených vstupenek na březnový termín a číslo účtu, na který Vám částku zašleme zpět.

V případě nejasností, prosíme, piště na e-mail: vstupenky@strunydetem.cz.

Zároveň však moc prosíme o trpělivost, jelikož dotazů je velké množství. 


„NEVRÁCENÉ“ VSTUPENKY NÁS PODPOŘÍ
Stávající situace pro nás není snadná. Mnoho hodin práce celého týmu a na nás navázaných profesí přišlo vniveč a zůstane neuhrazeno. Za této situace Vám budeme vděčni za Vaši případnou podporu. Pokud se rozhodnete náš obor podpořit, můžete se vzdát se nároku na vrácení peněz za zakoupené vstupenky. Obnos vybraný z těchto „nevrácených“ vstupenek jsme se rozhodli věnovat především na vznik nového koncertního projektu pro festival v roce 2021 – jeho přípravou pověříme vybraného umělce a vrátíme tak Vaši podporu zpět těm, kteří ji přetvoří v umělecký projekt. Kdo ví, třeba vzniknou noví Pišlici…

Pokud se rozhodnete nás podpořit a vstupné nám ponechat, napište nám prosím též na e-mail vstupenky@strunydetem.cz, rádi bychom vám připravili drobný dárek.