spolupořadatelé

hraví partneři

za finanční podpory

hlavní partner hravých zón

partner dílniček

partneři Struny Teens

parťáci hravých zón

speciální poděkování

Pod záštitou pana Jana Wolfa, radního pro kulturu hl. m. Prahy, paní Jany Černochové, starostky MČ Praha 2, a pana Oldřicha Lomeckého, starosty MČ Praha 1

hlavní mediální partner

mediální partneři