TAJEMNÝ SVĚT PANTOMIMY
workshop 90 min.  |  vede Radim Vizváry  |  

Radim Vizváry ti představí tajemný svět, ve kterém si můžeš dovolit téměř vše, protože ho vytváří tvá fantazie a hra s tělem. Ve společnosti jednoho z nejlepších mimů se naučíš gesty a mimikou vyprávět příběhy beze slov a objevíš své možná dosud netušené dovednosti.

S sebou si vezmi pohodlné oblečení nebo cvičební úbor a cvičky.

cena: 120 / dítě (účast bez rodičů)

věk: 7-9

Radim Vizváry je mim, performer, režisér, choreograf a pedagog. Patří k nejvýraznějším mezinárodně uznávaným osobnostem současného evropského mimického divadla. Je absolventem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, kde dosáhl nejvyššího, doktorského vzdělání. Je držitelem ceny Thálie 2016 a mnoha dalších ocenění u nás, v Evropě i USA. Roku 2014 se stal členem významných osobností Oxford Encyclopedia.

Vizváry má za sebou více než sto autorských představení, v nichž zastane roli interpreta, režiséra i choreografa. Svou uměleckou práci představil už téměř v celé Evropě, v USA, Asii a Africe. Je zakladatelem a uměleckým šéfem divadelního uskupení MIME PRAGUE, spoluzakladatelem souboru Tantehorse, ředitelem mezinárodního festivalu MIME FEST a uměleckým šéfem mezinárodního festivalu pouličního divadla v Táboře Komedianti v ulicích.

V současné době je jeho domovskou scénou Švandovo divadlo, kde uvádí představení SÓLO. Vedle toho spolupracuje jako choreograf nebo režisér s Národním divadlem v Praze, po jisté prodlevě se vrátil též ke spolupráci s divadlem Minor, kde v letech 2000–2004 působil jako herec.

Vizváry je bezpochyby největší osobnost soudobého mimického divadla, která obsáhne jak jeho současnost, tak i jeho klasický odkaz.“ Ladislava Petišová, Taneční aktuality.cz

Březen 24 @ 12:00

12:00

JIŽ PROBĚHLO